КОРОНАВИРУСТ /COVID-19/ ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

СУРГУУЛИЙН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ ТҮР ЖУРАМ