top of page

2024-2025 оны хичээлийн жилд Орхон Их Сургуульд элсэлт авах бакалаврын хөтөлбөрүүдийг цувралаар танилцуулж байна. “БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА” хөтөлбөрComments


bottom of page