Сайн дурын үйл ажиллагаа

Тус сургууль өнгөрсөн жилүүдэд 23 удаа төгсөлт хийж нийт 8000 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэн гаргаад байгаа бөгөөд тэдний 90 хувь нь  ажлын байраар хангагдсан буюу үргэлжлүүлэн суралцаж байна.

©2018 Orkhon University