СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

11295852_905014339593003_759641397261051

Орхон Их Сургууль нь нийт 24 төрлийн мэргэжлээр бакалаврын түвшний сургалтыг зохион байгуулж байна.

IMG_6121.jpg

3 бүрэлдэхүүн сургуулийн хүрээнд нийтдээ магистрын 7, докторын 4 хөтөлбөрөөр сургалт явуулж байна.

Information-Technology-Wallpaper-HD.jpg

Олон улсын шилдэг их дээд сургуулиудтай хамтарсан онлайн сургалтын системийг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

IMG_1090.JPG

Орхон Их Сургууль нь АНУ, Хятад улсуудын их дээд сургуулиудтай  хамтарсан хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг.

IMG_6014.jpg

Орхон их сургууль нь Хүмүүнлэгийн сургууль, Хуулийн сургууль, Эдийн засаг бизнесийн сургууль гэсэн 3 бүрэлдэхүүн салбар сургуультай.

IMG_5944.jpg

Хятад, Итали, Унгар, Турк зэрэг улсуудад 1-2 семестрийн хугацаатайгаар оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

©2018 Орхон Их Сургууль