ОРХОН ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТ

Тус сургууль бакалаврын 22, магистрын 7, докторын 4 хөтөлбөрөөр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, өөрийн сургуулийн онцлог шинжийг агуулсан сургалт явуулж байна. Бүх хөтөлбөрийн суралцагчиддаа англи хэлийг мэргэжлийн өндөр түвшинд эзэмшүүлэн, олон улсад өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх зорилготой ажиллаж байна.

©2018 Орхон Их Сургууль