ХУУЛИЙН СУРГУУЛЬ

Орхон Их сургуулийн Хууль зүйн салбар сургууль нь 1996 онд үүсгэн байгуулагсанаас өнөөг хүртэл  бакалаврын-2, магистрын-2, докторын-1 хөтөлбөртэйгөөр  сургалт, боловсрол олгож, хууль зүйн шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжилд тэргүүлэх байр суурьтай, олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүний эрх, шударга ёс, хуулийг дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ чанарыг эрхэмлэсэн улс эх орондоо шаардлагатай, чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхэд эрдэм шинжилгээ-сургалтын үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ирсэн арвин баялаг түүх, хуримтлуулсан, 23 жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа салбар сургуулийн нэг юм.

©2018 Орхон Их Сургууль