top of page

2024-2025 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД, БОСГО ОНОО:

 • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

  ЭШ-1 Монгол хэл, Нийгэм судлал 440, ЭШ-2 Ур чадвар 480

 • Багш, бага ангийн боловсрол

ЭШ-1 Монгол хэл, Математик 450, ЭШ-2 Ур чадвар 48

 • Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол

ЭШ-1 Математик 480, ЭШ-2 Ур чадвар 480

 • Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол ЭШ-1 Монгол хэл 480, ЭШ-2 Нийгэм, Түүх 480

 • Багш, гадаад хэлний боловсрол ЭШ-1 Англи хэл, Орос хэл 480, ЭШ-2 М/хэл, Нийгэм 480

 • Гадаад хэлний орчуулга ЭШ-1 Англи хэл, Орос хэл 480, ЭШ-2 Нийгэм, М/хэл 480

 • Сэтгүүл зүй ЭШ-1 Монгол хэл, Нийгэм 480, ЭШ-2 Ур чадвар 480

 • Сэтгэл судлал ЭШ-1 Нийгэм, Математик 480, ЭШ-2 М/хэл, Англи хэл 480

 • Нийгмийн ажил ЭШ-1 Нийгэм, Англи хэл 480, ЭШ-2 М/хэл, Математик480

 • Эрх зүй ЭШ-1 Нийгэм 480, ЭШ-2 Математик, А/хэл 480

 • Бизнесийн удирдлага ЭШ-1 Математик 480, ЭШ-2 А/хэл, Нийгэм 480

 • Санхүү, Банк ЭШ-1 Математик 480, ЭШ-2 А/хэл, Нийгэм 480

 • Эдийн засаг ЭШ-1 Математик 480, ЭШ-2 Нийгэм, А/хэл 480

 • Аялал жуулчлал ЭШ-1 Математик, М/хэл 480, ЭШ-2 Нийгэм, А/хэл 480

 • Нягтлан бодох бүртгэл ЭШ-1 Математик 480, ЭШ-2 А/хэл, Нийгэм 480

 • Цахилгааны инженерчлэл ЭШ-1 Математик, Физик 480, ЭШ-2 Нийгэм, А/хэл 450


Вэб сайт: www.orkhon.edu.mn

Холбоо барих утас: 89080091, 89080093, 89080094

САНАМЖ: Боловсролын үнэлгээний төвөөс ЭЕШ-ын оноо татагдсаны дараа Хөтөлбөрийн сонголтууд баталгаажихыг анхаарна уу.

ОРХОН ИХ СУРГУУЛЬ ТАНЫ ИРЭЭДҮЙН ХӨТӨЧ


Commentaires


bottom of page